Górnośląska agencja promocji przedsiębiorczości

Gapp Budynek

O nas

Celem Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości sp. z o.o. jest podejmowanie działań wspierających działalność innowacyjną, działań na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, wspierania przedsiębiorczości oraz wzrostu konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także na rzecz rozwoju i promocji regionu.

Nasza Oferta

Kompleksowe usługi dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, polegające na udostępnianiu infrastruktury technicznej stwarzającej dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta Rybnika.

Pomieszczenia biurowe

Usługi najmu pomieszczeń biurowych, piwnicznych, sal konferencyjnych.

Miejsca parkingowe

Oferujemy możliwość najmu miejsc parkingowych.

Internet i telefonia

Dostęp do sieci internetowej i telefonicznej.

Aktualności

Projekty UE

Aktualnie Spółka uczestniczy w projekcie ODRA OK, który dotyczy wykorzystania potencjału przygotwanego użeglowania transgranicznego odcinak rzeki Odry (Ostrava-Kędzierzyn – Koźle) na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu na pograniczu polsko czeskim.

Plan połączenia

Plan połączenia Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości sp. z o.o. na 31.08.2018 r.

Korekta bilansu

20 września 2018 r. do Planu połączenia złożono korektę bilansu - dokument dostępny w biurze Spółki lub do pobrania poniżej.

GAPP połączył się ze Spółką z Gliwic

Informujemy, że z dniem 31.12.2018 r. doszło do połączenia Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ze Górnośląska Agencją Promocji Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie na GAPR Sp. z o.o. (spółkę przejmującą) całego majątku spółki GAPP Sp. z o.o. (spółki przejmowanej). W związku z powyższym, na mocy art. 494 § 1 k.s.h. spółka przejmująca GAPR Sp. z o.o. z dniem połączenia (będącym dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego), tj. z dniem 31.12.2018 r. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej GAPP Sp. z o.o. Od tego dnia spółka GAPR Sp. z o.o. pozostaje stroną wszystkich stosunków prawnych, którymi dotychczas pozostawała związana spółka GAPP Sp. z o.o. Następuje to z mocy prawa (z mocy powołanego art. 494 § 1 k.s.h.) i nie wymaga żadnych dodatkowych czynności (aneksy, porozumienia zmieniające itp.). We wszystkich kwestiach związanych ze sprawami dotyczącymi uprzednio spółki GAPP Sp. z o.o. prosimy zatem o kontakt bezpośrednio ze spółką GAPR Sp. z o.o.

NIP: 954 00 01 114

Regon: 272049455

KRS: 0000661818

biuro@gapp.pl

tel.: +48 (32) 756 95 02

ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik

fax: +48 (32) 756 95 17

kom.1: 600 334 306

kom.2: 795 442 502

© 2018 Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości Sp. z o.o. All Rights Reserved.